Mengambil Pesanan

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mengambil pesanan tamu :
1. Berikanlah kesempatan kepada tamu kita untuk mempelajari menu, supaya mereka dapat
    menentukan pilihannya dengan tepat.

2. Jika mereka sukar ataupun agak lama menentukan pilihannya berikanlah saran (suggestion).

Tindakan ini amat menguntungkan baik bagi kita dalam meningkatkan rekening yang akan dibayar oleh tamu,diantaranya ialah :
a. Selalu menyarankan minuman penarik selera
b. sebelum mereka menikmati hidangan.
c. Sarankan jenis makanan lalapan (salad) sebagai penyerta makanan pokok.
d. Dalam memberikan saran pertanyaan yang mengkhusus selalu diajukan diantaranya :

1) Apakah minuman yang diperolehnya harus disertai es ataukah tidak atau apakah minuman tersebut diberikan hiasan (garnish) tertentu.

2) Jika tamu memesan salad jenis bumbu (dressing) apa yang mereka sukai.

3) Demikian pula jenis sayur-sayuran apa yang disenangi.

4) Jikalau memesan makanan yang terbuat dari daging (steak), harus ditanyakan Tingkat kematangannya, apakah mereka ingin : matang, setengah matang atau pun mentah.

5) Saran hendaknya mengkhusus jangan bersifat umum.
Contoh :
Apakah nyonya atau tuan ingin makanan penutup?
pertanyaan ini amat umum.
Contoh :
Apakah nyonya atau tuan ingin menikmati “Apple pine a’la mode” sebagai makanan penutup (lebih khusus).
Dalam mengambil pesanan pramusaji harus berdiri tegak dan tidak terlalu dekat pada tamu.
e. Tidak boleh memotong, menyela pembicaraan tamu, tetapi dengarkanlah dengan teliti dan baik.
f. Berusaha mencari/mengenali tuan rumah (host) dalam pengambilan pesanan.
g. Untuk memastikan pesanan yang dibuat tamu, kita harus mengulanginya.
h. Jika pesanan tersebut untuk serombongan tamu, buatlah bagan (draft) untuk tidak terjadi kekeliruan pada saat penyajiannnya.
i. Selalu menulis pesanan di dalam buku pesanan sesuai dengan urut-urutan hidangan (Courses) yang benar.