Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan untuk :
 • Mencegah dan mengurangi kecelakaan
 • Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 • Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
 • Memberi kesempatan atau jalan menyelamatakan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
 • Memberi pertolongan pada kecelakaan
 • Memberi alat pelindung diri (APD) pada pekerja
 • Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran
 • Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat bekerja, baik fisik amupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan
 • Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
 • Menyelenggarakan udara yang cukup
 • Menyelengarakan suhu dan lembab udara yang baik
 • Memelihara kebersihan, keselamatan dan ketertiban
 • Memperoleh keserasian antara tenaga kerja dan alat kerja
 • Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
 • Mengamankan dan menyelenggarakan segala jenis bangunan
 • Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
 • Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
 • Menyesuaikan dan mempergunakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.