Unsur-Unsur Komunikasi

Unsur-Unsur Komunikasi

Komunikasi pada hakekatnya dibentuk dari lima unsur pokok, yang merupakan satu kesatuan utuh dan bulat. Apabila salah satu unsur tidak ada...